RZCC

RZCC intern

  • Teamsomgeving: we gaan de Teamsomgeving herinrichten om de informatievoorziening intern, maar vooral ook extern, nog relevanter en overzichtelijker te maken.
  • Vaststellen kernwaarden/opfrissen huisstijl/website: na de omvormging van RZCC en de aanstelling van nieuwe collega’s is het tijd om met het team nieuwe kernwaarden te formuleren die we gezamenlijk willen uitdragen. Hier hoort een nieuwe huisstijl bij, waar de website in de loop van het jaar op aangepast zal worden.
  • Relatiemanagement: inventariseren of we dit (nog) beter en efficiënter kunnen inrichten.
  • Contacten met onderwijsinstituten: we willen een netwerk opbouwen van onderwijsinstellingen in de regio waarmee we eventueel kunnen samenwerken.
  • Delen en vieren van successen: plan opstellen om de buitenwereld actiever mee te nemen in het doen en laten van RZCC.
  • Functieprofielen: deze worden aangepast aan de stijl die we in 2023 opgezet hebben.
  • Maatschappelijke verantwoordelijkheid: het RZCC-team zet zich graag in voor een betere wereld. In 2024 willen we graag een dagdeel vrijwilligerswerk doen bij één van onze participanten.
  • Huisvesting: met 7 medewerkers, 3 externe projectleiders en in 2024 een pool voor privacy en security officers wordt onze ruimte in Microlab 2024 te klein. Hiervoor zoeken we binnen Microlab een oplossing.

Terug naar de beginpagina van het jaarplan.