RZCC

RZCC intern

RZCC heeft het jaar 2022 zoals bekend gebruikt voor een bestuurlijke omvorming en het aanhaken van participanten en een nieuwe positionering. Daar gaan we in 2023 mee verder. We gaan daarnaast terug naar de basis om vanuit de nieuwe positionering een passend organisatieverhaal neer te zetten dat we graag met alle medewerkers van RZCC willen uitdragen.   

  • Missie/visie/kernwaarden: als het team is uitgebreid met een officemanager en eventueel een projectleider stellen we een nieuwe missie, visie en kernwaarden op voor het vernieuwde RZCC.  
  • Naam en huisstijl: als de missie/visie/kernwaarden vastgesteld zijn, gaan we op zoek naar een nieuwe naam en bijpassende huisstijl.  
  • Functiehuis en jaargespreksystematiek aanpassen aan RZCC nieuwe stijl.  
  • Maatschappelijke verantwoordelijkheid: RZCC zet zich graag in voor een betere wereld. Dit kan op verschillende manieren en we gaan in 2023 kijken wat bij ons past. We willen kijken of we iets voor onze participanten kunnen doen, bijvoorbeeld onder de noemer NLDoet dat in 2023 op 10 en 11 maart plaatsvindt.  

Terug naar de beginpagina van het jaarplan.