RZCC

VIPP-trajecten

Afstemmen leerervaringen uit VIPP-trajecten en regionale communicatie naar inwoners over PGO’s .

Doel project: in 2023 loopt VIPP5 voor de ziekenhuizen nog door, de VIPP-trajecten van huisartsen en GGZ zijn afgerond. Centrale vraag blijft wat de zorginstellingen in de regio met PGO’s willen:  alleen minimaal ontsluiten om zo aan de doelstellingen van de VIPP’s te voldoen? Of mee-ontwikkelen door PGO’s toe te passen in een aantal zorgpaden? 

Rol RZCC: RZCC zorgt ook in 2023 voor afstemming op dit gebied, zowel in de regio als landelijk. De communicatie wordt vervolgens op de gekozen koers aangepast en zoveel mogelijk gelijkgericht binnen de regio. 

Extra informatie: RZCC krijgt onder de vlag van Brabant Connected Health financiering van de provincie Noord-Brabant. Vanwege de langzame ontwikkelingen rond PGO/MedMij en diverse alternatieven om met patiënten te communiceren, heeft RZCC in 2022 een herijking van subsidiedoelen bepleit. Deze lijkt eind 2022 te gaan plaatsvinden en dat geeft verbreding van mogelijkheden zoals monitoring op afstand en de inzet van andere apps.  

Coöperatie Slimmer Leven is penvoerder van deze subsidie. Zie ook Brabant Connected Health – Slimmer Leven. 

Looptijd: tot eind 2023 met mogelijk een verlenging van een half jaar omdat we later gestart zijn.

Terug naar Projectenportfolio.