RZCC

Spoedzorg

Doel project: uitwisseling digitale gegevens in de spoedzorg. 

Rol RZCC: in de regio coördineren van het landelijke programma Met Spoed Beschikbaar. In 2023 ligt de focus op huisartsen. RZCC stemt af met de landelijke programmaorganisatie en het Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB).  

Extra informatie: Helmond Peelland liep in 2022 voorop. In 2023 willen we met de spoedposten van het Máxima Medisch Centrum (MMC) en het Anna Ziekenhuis stappen zetten, alle huisartsengroepen aanhaken en ook SJG Weert. De coördinatie van RZCC geldt ook voor zorgorganisaties die niet onder het landelijk programma Met Spoed Beschikbaar vallen.  

Looptijd project: tot medio 2023. 

Terug naar Projectenportfolio.