Directeur RZCC

Het Regionaal Zorg Communicatie Centrum (RZCC) is een organisatie ván zorgaanbieders in Zuidoost-Brabant vóór zorgaanbieders met als doel het verbeteren van de informatie-uitwisseling tussen zowel zorgaanbieders onderling als tussen zorgaanbieders en patiënten. Om deze missie sneller te doen slagen, is nauwere samenwerking nodig met de zorgaanbieders. Daarom krijgt het RZCC een nieuwe bestuursvorm, waarbij het huidige bestuur plaatsmaakt voor een Raad van Toezicht. Meer informatie over de nieuwe bestuursvorm van het RZCC vindt u hier.

De huidige directeur heeft te kennen gegeven de organisatie per 1 januari 2022 te verlaten. In het licht hiervan is de Raad van Toezicht op zoek naar een nieuwe statutair directeur. Het dienstverband bedraagt 0,8 – 1,0 FTE.

Positie

De directeur is verantwoordelijk voor het realiseren van de bestuursopdracht (zie hieronder), het bereiken van de (jaarlijkse) doelstellingen en de bijbehorende (financiële) resultaten binnen het RZCC. Ter bevordering en voor het behalen van de doelstellingen en/of financiële resultaten werkt de Directie plannen uit ten aanzien van dienstverlening, organisatie, IT en financiering en legt deze binnen de vastgestelde kaders voor aan de Raad van Toezicht en de Participantenraad.

Bestuursopdracht

Centraal in de directieopdracht voor de komende jaren staat het ontwikkelen van de projecten- en dienstenportfolio op het terrein van advisering, regie en uitvoering in een gezamenlijke regionale rol en in nauwe samenspraak met participanten. De gezamenlijke regionale rol wordt bepaald door nut en noodzaak, waarbij het vertrekpunt is “regionaal, tenzij”, met inachtneming van de landelijke richtlijnen en ontwikkelingen.

 Functievereisten
De directeur:
  • heeft een relevante opleiding op academisch- of HBO+ niveau
  • beschikt over een brede maatschappelijke oriëntatie
  • beschikt over een brede kennis en ervaring in de zorgsector
  • heeft uitgebreide kennis van en brede ervaring met vraagstukken op het terrein van ICT en informatie-uitwisseling.
  • beschikt over een heldere visie voor wat betreft de mogelijkheden van digitalisering in de gezondheidszorg
  • kan strategie vormgeven en vertalen naar operationele en tactische doelstellingen
  • is een verbinder die aantoonbaar effectief communiceert met participanten, stakeholders en medewerkers
  • overtuigt, motiveert en engageert
  • is een inspirerende en resultaatgerichte people manager, geeft richting maar ook ruimte om tot resultaat te komen.
Benoeming en planning

De benoeming vindt plaats door het bestuur van het RZCC. Het bestuur is voornemens najaar 2021 tot benoeming over te gaan, met een ingangsdatum per uiterlijk 1 januari 2022. Vooraf vinden adviesgesprekken plaats met twee benoemingscommissies, waarin drie toekomstige leden van de Participantenraad en toekomstige leden van de Raad van Toezicht vertegenwoordigd zijn.

Beloning

De beloning is conform de CAO in de zorgsector en passend bij de zwaarte van de functie.

Procedure

De begeleiding van deze procedure wordt gedaan door de heer L. Smeets, kwartiermaker bij het RZCC. Hij voert samen met de voorzitter en een lid van het huidige bestuur van het RZCC selectiegesprekken met in potentie voor deze positie geschikte kandidaten. Een referenten- en antecedentenonderzoek en assessment kunnen deel uitmaken van de procedure.

Vervolg

Uw belangstelling voor deze functie kunt u kenbaar maken door uw CV en uw motivatie per mail te doen toekomen aan de heer Smeets. Zijn mailadres is loetsmeets@lissmore.nl. Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk op maandag 4 oktober 2021.