Persoonlijke Gezondheidsomgeving

In de afgelopen jaren neemt de nadruk op het verhogen van de zelfredzaamheid van de burger op het gebied van gezondheidszorg alsmaar toe. Met de evolutie van de bevolking, die kampt met aankomende vergrijzing en de landelijke budgettaire inkrimpingen, wordt de druk op de burger alsmaar groter. De burger zal steeds meer zelf een bijdrage moeten leveren in de gezondheidszorg.

Het RZCC heeft in de afgelopen jaren de verbetering van zorgcommunicatie tussen de zorgaanbieders als een primair doel gesteld. Echter is ook het burgerperspectief altijd in beeld gebleven omdat dat centraal dient te staan in de communicatie over zijn/haar gezondheidszorg en gegevens. Om de burger zelf meer regie en sturing te laten uitoefenen over hun gezondheid, is er vraag naar een oplossing. Met het alsmaar stijgende gebruik van ICT, in zowel privé als professionele context, is volgens het RZCC een Persoonlijk Gezondheids Omgeving (PGO) één van de middelen om de burger deze rol te kunnen geven.

Op het moment zijn er bij verschillende partners binnen de zorgketen (ziekenhuizen, huisartsen, apotheken, etc.) medische omgevingen met persoonlijke gegevens van de patiënt. Echter, er is op dit moment nog geen sprake van grootschalige informatie-uitwisseling om deze omgevingen goed aan te vullen. Dit heeft als gevolg dat vele omgevingen versnipperd, verouderd en incompleet zijn, ofwel foutieve informatie bevatten. Het samenbrengen van al deze gegevens in het PGO is van groot belang om als resultaat een compleet, up-to-date omgeving te hebben. De hoeveelheid medische gegevens zal in een levensloopbaan alsmaar stijgen. Een PGO verhoogt de efficiëntie en veiligheid van de zorg.

Het RZCC maakt zich samen met de zorgverleners hard voor regionale implementatie van een PGO-platform in Zuidoost-Brabant.

Regionaal Zorgcommunicatie Platform

Daarom heeft RZCC besloten te starten met de realisatie van een Regionaal Zorgcommunicatie Platform (RZP). Dit is een onafhankelijk, neutraal en vooral technisch platform. De achterkant van een PGO als het ware. Voor de patiënt maakt het op deze manier nog steeds niet uit welke PGO hij of zij kiest. Maar voor de zorgverleners zou zo’n RZP een uitkomst kunnen zijn. Vooralsnog moet namelijk ieder informatiesysteem of portaal één voor één gekoppeld worden aan alle beschikbare PGO’s. De hoeveelheid koppelingen is niet te overzien en de kans bestaat hierdoor dat niet alle informatie ontsloten gaat worden, dit leidt ertoe dat een PGO dus nog steeds niet gaat voorzien in de gewenste informatie.

Met een RZP wordt er een tussenlaag gecreëerd waardoor zorgverleners maar één keer hoeven te koppelen met dat platform. Aan de andere kant koppelen de verschillende PGO’s ook allemaal één keer aan het platform. Het Regionaal Zorgcommunicatie Platform streeft uiteraard ook alle MedMij-afspraken na en hanteert dezelfde standaarden in privacy, authenticatie, autorisatie, beveiliging en toestemmingen.