Organisatie

Het RZCC wordt gevormd door zorgverleners uit de regio Zuidoost Brabant. Momenteel bestaat het RZCC uit 800 medisch specialisten, 400 huisartsen, 90 apothekers, 2 GGZ-instellingen, een diagnostisch centrum, een medisch microbiologisch lab, 10 VVT-instellingen, GGD en een legio aan paramedici. Hier vindt u een compleet overzicht van alle zorgverleners die aangesloten zijn bij het RZCC.

De governance-structuur van het RZCC ziet er als volgt uit. Vanuit iedere deelsector, wordt er één vertegenwoordiger afgevaardigd in het bestuur. Ook wordt er vanuit iedere deelsector één specialist afgevaardigd voor in de Programmaraad. Het team van het RZCC raporteert aan het bestuur. De vertegenwoordigers in het bestuur informeren en vertegenwoordigen de achterbannen. Hieronder is de governance-structuur schematisch weergegeven: