RZCC 2.0

Sinds 1 januari 2022 wordt het RZCC bestuurd door een directeur-bestuurder Mireille Wolleswinkel. Zij legt verantwoording af aan een Raad van Toezicht. Om de zorgaanbieders meer vanuit hun participantenrol bij het beleid en de besluitvorming te betrekken, komt er een bestuurlijke adviesraad, de Participantenraad.

In 2022 wordt verder invulling gegeven aan deze omvorming: 

Q1 
  • Kennismakingsronde en inventarisatie behoeften zorginstellingen 
  • Vorming Participantenraad 
Q2 
  • Opstarten Participantenraad 
  • Loskoppelen Stackr 
Q3 en Q4 
  • Opstellen roadmap / meerjarenplan 
  • Ontwikkeling passende lidmaatschapsstructuur RZCC  
  • RZCC omvormen passend bij nieuwe doelstellingen 

Terug naar de beginpagina van het jaarplan.