RZCC

PGO-proef en GROZzerdam

(met ondersteuning van de subsidie van Brabant Connected Health)

Doel beweging: zorgen voor duurzame veranderingen in het zorgstelsel, de samenleving en financiering van zorg, zodat mensen in 2040 minstens 5 jaar langer in goede gezondheid leven, en de sociaaleconomische gezondheidsverschillen met 30% zijn afgenomen.

Rol RZCC: bijdragen aan werkpakket 3 ‘Digitaal aanbod Mentale Fitheid en kartrekker zijn van de bouwsteen ‘Data en ICT infrastructuur’. Vanuit die rol zullen wij in kaart gaan brengen welke initiatieven in de regio lopen op het gebied van communicatie met patiënten en Persoonlijke GezondheidsOmgevingen (PGO’s) – en wat we daarin van elkaar kunnen leren.

Daarnaast halen we ervaringen op van gebruikers en zorgverleners met het gebruik van de PGO’s van Quli, Ivido en Selfcare. Deelnemende zorgverleners zijn huisartsenpraktijk Artois, Huisartsen Achtse Barrier, Diagnostiek voor U en GGzE.

Looptijd PGO-proef: half november 2021 tot half november 2022.

Terug naar Projectenportfolio.