RZCC

Projectenportfolio

RZCC werkt in 2022 in ieder geval aan de volgende (al dan niet aan een subsidie gekoppelde) projecten:

Uit de inventarisatie van behoeften van zorginstellingen (in Q1), deelname aan het CIO-platform en de roadmap (Q3-Q4) volgen gaandeweg 2022 nieuwe activiteiten en projecten. Uit de inventarisatie rijst een grote behoefte op om kennis te delen tussen de zorginstellingen in de regio, waarbij RZCC gevraagd wordt om overleg te faciliteren, rode draden te trekken en te verbinden met bewezen ervaring elders in het land. Thema’s die vaker genoemd worden zijn onder andere: opt-in, gegevensoverdracht tussen ziekenhuizen en VVT-instellingen en zorg ‘op afstand’: monitoring, behandeling op afstand, beeldcontact, en dergelijke.

Terug naar de beginpagina van het jaarplan.