Jaarplan 2022

Het RZCC is er vóór zorgaanbieders in Zuidoost-Brabant en heeft als doel het verbeteren van de digitale gegevensuitwisseling tussen zowel zorgaanbieders onderling als tussen zorgaanbieders en patiënten. Het uitwisselen van medische gegevens vraagt om nauwe samenwerking tussen zorgverleners en om onderling vertrouwen. We stimuleren en faciliteren dit, onder meer met dienstverlening, rollen in verschillende projecten en het volgen en aangehaakt zijn bij landelijke ontwikkelingen.

Maar 2022 staat ook in het teken van de omvorming van het RZCC. Deze is op 1 januari gestart, toen Mireille Wolleswinkel in dienst trad als directeur-bestuurder. Op die datum is ook de Raad van Toezicht begonnen. Onder meer met de vorming van een Participantenraad wordt dit jaar verder vorm gegeven aan deze omvorming tot RZCC 2.0.