Medicatieveiligheid in de keten

Bij het stellen van een diagnose of het starten van een behandeling, wordt door de arts voornamelijk gebruik gemaakt van het eigen dossier en de eigen bevindingen,. Dit terwijl er meer relevante informatie rondom de patiënt beschikbaar is in andere bronnen. Met andere bronnen wordt bijvoorbeeld het dossier van de apotheker, een waarnemend huisarts, een specialist of de patiënt zelf bedoeld. Er is nog te weinig bewustzijn rondom de toegevoegde waarde van deze bronnen. Terwijl deze informatie, naast het verhaal van de patiënt zelf, een belangrijke bijdrage kan leveren aan veilige zorg. Kijkend naar medicatie, ziet het RZCC het als haar taak om medicatieveiligheid in de keten te bevorderen door het gebruik van externe bronnen tot een normaal geaccepteerde werkwijze te maken.