Landelijke samenwerking

Het RZCC stimuleert regionale samenwerking tussen zorgverleners in Zuidoost Brabant. Dit gebeurt in meerdere regio’s in Nederland.

In verschillende regio’s in Nederland werken zorgaanbieders samen om (elektronische) informatie-uitwisseling en communicatie te bevorderen. Zij worden daarbij ondersteund door een Regionale Samenwerkings Organisatie (RSO) zoals RZCC. De RSO’s in Nederland werken al jaren samen; ze delen kennis, werken samen aan overkoepelende thema’s en trekken, waar nodig, samen op. In 2016 is daarom RSO Nederland opgericht. Met deze nationale vereniging wil RSO Nederland die samenwerking versterken en alle achterbannen nog beter vertegenwoordigen, met name binnen andere landelijke koepels zoals de LHV.

 

Deze koepels komen periodiek samen in het informatieberaad van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport waarbij zorgcommunicatievraagstukken op landelijk niveau worden besproken. RSO Nederland sluit sindskort aan bij dit overleg.

Daarnaast vormt RZCC ook een stem namens alle zorgverleners in de regio richting het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en VZVZ. Er is regelmatig contact met deze organisaties om de belangen van zorgverleners in de regio Zuidoost Brabant te behartigen.