Zorginfrastructuur

Voor het leveren van goede zorg is gegevensuitwisseling tussen zorgverleners van essentieel belang. Door de vele verschillende informatiesystemen, uiteenlopende ICT-leveranciers en software is het realiseren van veilige en betaalbare gegevensuitwisseling een grote uitdaging. Dit vraagt om een zorginfrastructuur en een 100% veilig netwerk voor gestandaardiseerde gegevensuitwisseling. Dit kan alleen met de juiste techniek.

Onze techniek is gebouwd naar de wensen van zorgverleners. Dit houdt het volgende in:

  • koppeling mogelijk met bestaande infrastructuur
  • koppeling mogelijk met bestaande informatiesystemen
  • koppeling mogelijk met verschillende communicatiestandaarden
  • koppeling modulair op te bouwen en op te schalen
  • koppeling volgens de nieuwste standaarden, wet- en regelgeving
  • koppeling die ongestructureerde data kan omzetten naar gestructureerde data