RZCC

Stackr als Dienstverlener Zorgaanbieder (DVZA)

Zorgverleners zijn verplicht medische gegevens van hun cliënten of patiënten op een veilige manier beschikbaar te stellen. Hiervoor moeten deze gegevens ontsloten kunnen worden naar een Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO). Dat is een website of app waarin patiënten de mogelijkheid krijgen om bij verschillende zorgverleners hun medische gegevens in te zien en te delen met andere zorgverleners.

Om medische gegevens beschikbaar te stellen en te ontsluiten naar een PGO is een Dienstverlener Zorgaanbieder (DVZA) nodig. Een DVZA heeft de MedMij-certificering en werkt volgens de hoogste veiligheidseisen en strengste normen. Dit is nodig voor de garantie op een veilige verbinding tussen uw informatiesysteem en een PGO. En dat is precies wat Stackr doet. In de rol van DVZA bouwen we samen met zorgverleners de technische oplossing die voldoet aan alle eisen om de gegevens veilig beschikbaar te stellen voor uw patiënten.