RZCC

NEN7510 en ISO27001

Bij Stackr staat veiligheid bij gegevensuitwisseling voorop. Daarom werken wij volgens de NEN7510. Dit is de norm en standaard voor informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland. Met de ISO27001-certificering voldoet Stackr aan alle eisen rondom bescherming van persoonsgegevens en het treffen van maatregelen tegen informatiebeveiligingsrisico’s. Zo bouwen we samen aan veilige en efficiënte uitwisseling van data in de zorg.