Actueel Medicatie Overzicht

Een steeds groter wordende groep burgers slikt meerdere medicijnen tegelijkertijd. Deze medicatie wordt vaak niet allemaal door dezelfde zorgverlener voorgeschreven. Voor de patiëntveiligheid is het van groot belang dat de voorschrijver op moment van voorschrijven, en de apotheker op moment van uitgeven van medicatie, beschikt over een actueel medicatie overzicht (AMO).

Doordat ieder zorgverlener in zijn of haar eigen systeem werkt, en er geen landelijk systeem is, zijn de medische gegevens van de patiënt, en dus ook de medicatiegegevens, versnipperd. De grootste delen informatie bevinden zich in het huisartsinformatiesysteem (HIS), in het apotheekinformatiesysteem (AIS), of in het ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS).

Het RZCC stimuleert het gebruik van het Landelijk Schakelpunt (LSP), om de medicatieverstrekkingen en intolerantie-, contra-indicatie- en allergie-(ICA) gegevens over de muren van de eigen instelling heen uit te wisselen.