Actueel Medicatie Overzicht

Een steeds groter wordende groep burgers slikt meerdere medicijnen tegelijkertijd. Deze medicatie wordt vaak niet allemaal door dezelfde zorgverlener voorgeschreven. Voor de patiëntveiligheid is het van groot belang dat de voorschrijver op moment van voorschrijven, en de apotheker op moment van uitgeven van medicatie, beschikt over een actueel medicatie overzicht (AMO).

Doordat ieder zorgverlener in zijn of haar eigen systeem werkt, en er geen landelijk systeem is, zijn de medische gegevens van de patiënt, en dus ook de medicatiegegevens, versnipperd. De grootste delen informatie bevinden zich in het huisartsinformatiesysteem (HIS), in het apotheekinformatiesysteem (AIS), of in het ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS).
Het RZCC stimuleert het gebruik van het Landelijk Schakelpunt (LSP), om de medicatieverstrekkingen en intolerantie-, contra-indicatie- en allergie-(ICA) gegevens over de muren van de eigen instelling heen uit te wisselen.

Wanneer een patiënt behandeld wordt in het ziekenhuis, wordt er een zogeheten ‘medicatieverificatie’ uitgevoerd. Zorgverleners in het ziekenhuis vragen op wat een patiënt aan medicatie gebruikt en verifieert dit met de patiënt. Op dat moment beschikt de specialist in het ziekenhuis over een actueel medicatie overzicht. Echter, op het moment dat er iets veranderd aan de medicatie, bijvoorbeeld tijdens een opname, is het AMO al niet meer relevant. Na ontslag van een patiënt uit het ziekenhuis ontvangt de huisarts twee tot drie verschillende documenten vanuit het ziekenhuis (ontslagrecept, specialistenbrief) waaruit hij o.a. zelf het AMO uit moet destilleren. Dit levert veel werk op voor de huisarts en vaak blijft het onduidelijk welke medicatie van voor de opname nu is gestopt en welke niet. De openbare apotheker ontvangt ongeveer in de helft van de gevallen na opname een farmaceutische ontslagbrief vanuit het ziekenhuis. Als de patiënt na ontslag uit het ziekenhuis bij de eigen openbare apotheek komt, moet de apotheker in de meerderheid van de gevallen de voorschrijvend specialist uit het ziekenhuis contacten om achter het actuele medicatie overzicht van de patiënt te komen.

Het RZCC zet zich in voor gestandaardiseerde uitwisseling van het actueel medicatie overzicht via het LSP. Hoewel een AMO altijd een momentopname is, levert het delen van een geverifieerd AMO, bijvoorbeeld na ontslag, al grote winst op voor de inzichtelijkheid van medicatiegegevens in de eerste lijn.